Upravljanje kvalitetom

Upravljanje kvalitetom

Naši proizvodi nastaju i dolaze do tržišta na izrazito visokoj tehnološkoj razini proizvodnog procesa, procesa skladištenja i logistike što smo potvrdili usklađivanjem našeg poslovanja sa zahtijevima normi ISO 9001:2008, ISO 13485:2012 i MDD 93/42 EEC direktivom EU

Kowlanatur
Kvaliteta

Kvaliteta naših procesa i cjelokupnog poslovanje kompanije, usklađena je sa strogim zahtjevima normi ISO 9001:2008 i ISO 13485:2012. Mi usklađenost poslovanja sa navedenim normama, ne smatramo samo obavezom zadovoljenja regulatornih zahtjeva Europske unije i globalno prihvaćenih standarda dobre poslovne prakse, već je ono ugrađeno u cjelokupnu filozofiju našeg poslovanja, viziju, misiju, vrijednosti, ciljeve i strategije.Kvaliteta naših proizvoda s jedne strane je određena strogim zahtjevima MDD 93/42 EEC direktive te sa druge strane definirana najmodernijom proizvodnom opremom i izrazito viskom tehnološkom razinom proizvodnih procesa, procesa, skladištenja i logistike proizvoda.

Procesi, sustav kvalitete i ISO 13485:2012

Kowlanatur je certificirao i uskladio svoje poslovanje sa zahtjevima norme ISO 9001:2008, ISO 13485:2012 i MDD 93/42 EEC direktivom EU, te time dokazali visoku zahtijevanu razinu poslovanja a sa druge strane i iskazali svoju opredijeljenost i jamstvo da ćemo kontinuirano poboljšavati poslovne procese. To isto tako znači da smo osigurali stabilnosti i ponovljivost načina na koji svoje proizvode činimo dostupnim kupcima. Biti certificiran po gore navedenim standardima, znači i uspostaviti način na koji pratimo rizike i utjecaj naših proizvoda na korisnike. To isto tako znači i da smo definirali i uspostavili način obrade i analize povratnih informacija sa tržišta čime kontinuirano provjeravamo što naši kupci misle o nama. Za sve navedeno se brinu visokoobrazovani i stručno osposobljeni zaposlenici.
Nadzor učinkovitosti primjene propisanih standarda, načina našeg poslovanja, provedbe definiranih postupaka i ostalih zahtjeva norme ISO 13485:2012, redovito nadzire akreditirano potvrdno, certifikacijsko tijelo, kao i naši brojni principali i partneri.Sal Maris i ostali naši proizvodi, zadovoljavaju stroge zahtjeve za kvalitetu proizvoda, definiranog kroz zahtjeve za CE označavanjem a prema Europskoj MDD direktivi 93/42 EEC. U svim dijelovima naše djelatnosti, u potpunosti su osigurani zahtijevani uvjeti proizvodnje, rukovanja, skladištenja i transporta proizvoda u kontroliranim uvjetima. To uključuje hladni lanac, te identifikaciju i  sljedivost svakog pojedinog proizvoda, po oznaci serije roka trajanja, uz korištenje najsuvremenije informatičke i komunikacijske opreme.
Osim uspostavljene organizacijske strukture i sustava kvalitete, visoke standarde izrade i očuvanja kvalitete proizvoda garantiraju digitalizirani i automatizirani proizvodni i skladišni kapaciteti. Proces proizvodnje proizvoda Sal Maris započinje unutar laboratorija kroz fazu analize a nastavlja se kroz integrirani proces proizvodnje i punjenja modernom automatiziranom proizvodnom linijom. Proces skladištenja proizvoda Sal Maris digitaliziran je i automatiziran, usklađen s direktivama Europske unije i gore navedenim standardima, zatim dobrom skladišnom praksom te dobrom praksom u distribuciji lijekova i medicinskih proizvoda.

SGS je svjetski globalni lider za inspekciju, potvrđivanje, testiranje i certifikaciju.

www.sgs.co.uk

Bit će nam drago da Vaše primjedbe i sugestije upišete u ovdje priloženu "Anketu o zadovoljstvu kupaca". Zahvaljujemo na suradnji.