Proizvodnja i logistika

Proizvodnja i logistika

Procesi proizvodnje, skladištenja i logistike usklađeni sa međunarodnim standardima te su digitalizirani, automatizirani koristeći najmodernije tehnologije u dnevnim aktivnostima.

Proizvodnja i tehnologije

Proces proizvodnje sprejeva za nos
Naši proizvodi nastaju kroz nekoliko ključnih faza proizvodnog procesa: analize, proizvodnje, punjenja i pakiranja. Proces započinje unutar laboratorija fazom analize svih komponenti proizvoda. Proizvodnja i punjenje spojeni su u jedinstveni proces, koji se odvija u sterilnim uvjetima čiste sobe, koristeći inovativan način punjenja i pakiranja u vrećicu s ventilom unutar sustava barijera limene ambalaže. (tzv.BOV – Bag on valve tehnologija).
Linija za proizvodnju, na kojoj se proizvodi slana otopina Sal Maris, koristi najnovija tehnološka dostignuća odnosno punila sa valjcima za ravnanje i savijanje površine,  te automatizirano punjenje  proizvoda u limenu ambalažu koristeći vrećice sa ventilom, (Bag on valve tehnologija – BOV)Proces proizvodnje Sal Maris, izotoničnog spreja za nos, odvija se u uvjetima koji zadovoljavaju definirane standarde i zahtjeve norme  ISO 13485:2012. Isto tako, proces proizvodnje zadovoljava i stroge zahtjeve za kvalitetu proizvoda definiranog kroz zahtjeve za CE označavanjem prema Europskoj MDD direktive 93/42 EEC. Osim zadovoljavanja navedenih zahtjeva na proizvod, uspostavljena tehnologija i proces proizvodnje Sal Maris, zadovoljava ESD te EX-standarde, što znači i zahtjeve punjenja zapaljivih proizvoda.

Punjenje i pakiranje

Bag on valve tehnologija (BOV) pretpostavlja moderno pakiran  superioran način nanošenja otopine koji poboljšava i pojačava svojstva proizvode i njihovu primjenu.  

U usporedbi s tradicionalnim načinom nanošenja otopine  ali i u usporedbi sa ostalim načinima alternativnih pakiranja,  BOV ima nekoliko prednosti, za proizvođače, potrošače i okoliš:

- omogućuje  100%-tno i pražnjenje bočice i iskorištenje proizvoda
- dulji rok trajanja od drugih načina pakiranja
- pod kontrolom je prskanje  bez obzira na kut nanošenja 
- nije potrebno  pumpanje
- ambalaža se potpuno reciklira
- prikladna je za tekuće i viskozne proizvode
- omogućuje 100% sterilnost
- usklađena je sa zahtjevima na zaštitu okoliša i eko - friendly zaštitom zraka

Proces logistike (skladištenje i transport)

Procesu skladištenja naših proizvoda, usklađen je s direktivama Europske unije i propisima Republike Hrvatske, uz poštivanje načela dobre skladišne prakse i dobre prakse u distribuciji lijekova i medicinskih proizvoda. Skladišni prostor naših proizvoda zadovoljava propisane uvijete. Sve aktivnosti skladištenja koje imaju utjecaja na kvalitetu proizvoda, propisane su postupcima i radnim uputama i sastavni dio sustava upravljanja kvalitetom prema zahtjevima norme ISO 13485:2012 ali i zahtjevima MDD direktive 93/42 EEC.
Zahvaljujući, visokoj razini organiziranosti, digitalizacije poslovanja, uz potporu suvremenih informatičkih i komunikacijskih rješenja, novom moderno opremljenom skladišnom prostoru, osigurali smo očuvanje kvalitete proizvoda. Način čuvanja Sal Marisa tijekom skladištenja i transporta, uključuje digitalizirani 24-satni on-line nadzor ključnih parametara koji utječu na očuvanje deklarirane razine kvalitete proizvoda.
Proces transporta naših proizvoda iz skladišta do kupaca, osigurava u najkraćem mogućem roku isporuke naših prema točno definiranim zahtjevima kupaca proizvoda na lokacije u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu. Cjelokupni proces transporta je digitaliziran, on line upravljan i kontroliran. Sal Maris otopine se transportiraju u vozilima u režimu nadzora ključnih parametara, 365 dana u godini i 24 sata na dan, sa uspostavljenim on-line sustavom nadzora i u svakom trenutku dostupnim informacijama o prošlom te aktualnom statusu traženih parametara.